Время и дата
Производители
Поиск товаров
Курсы валют
Загружаю...
Погода

GISMETEO: Погода по г.Киев

Главная Каталог Счетчики газа, корректоры ТАНДЕМ Корректор ТАНДЕМ

 

 

 

 

Коректори мають два виконання:

– ТР – з вмонтованим давачем абсолютного тиску;

– Т – без давача тиску, значення абсолютного тиску вводиться оператором;

Коректори ТАНДЕМ-ТР виготов-ляються зі слідуючими верхніми межами вимірювання абсолютних тисків: 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кПа з допустимою зведеною похибкою не більше +- 0,25%.

Коректори вимірюють температуру газу в діапазоні від мінус 30 до 70 ºС з абсолютною похибкою не більше +- 0,3ºС.

Межі допустимої відносної похибки при обчисленні об`єму газу, зведеного до стандартних умов не перевищують +- 0,5% в температурному діапазоні від мінус 20 до 50ºС.

Живлення коректорів здійснюється від літієвої батареї напругою 3,6В. Термін заміни батареї – не менше п`яти років.

Габаритні розміри 140×100×30 мм.

Вага – 1,2 кг.

Тип інтерфейсу для включення в ієрархічну систему – послідовний за RS-232.

Коректор має можливість зв'язку з комп'ютером по інтерфейсу RS-485 через перехідник RS232/RS485.

За узгодженням зі споживачем коректор комплектується блоком зняття інформації та блоком зв'язку з принтером.

Номер Держреєстру У2100-05.

Коректор об'єму газу "Тандем"

 

1 Призначення коректора

1.1 Коректори призначені для вимірювання абсолютного тиску (тільки для ТАНДЕМ-ТР) та температури газу (для ТАНДЕМ-ТР і ТАНДЕМ-Т), а також обчислення об'єму природного газу згідно з ГОСТ 5542-87, що протік через лічильник газу в робочих умовах; об'єму газу, зведеного до стандартних умов згідно з ГОСТ 2939-63 [температура 20 оС (293,15 К), тиск 1,0332 кгс/см2 (101,325 кПа)] з врахуванням густини газу, вмісту в ньому азоту (N2) та діоксиду вуглецю (СО2).

Застосовуються в комплекті з лічильниками газу на газорозподільних мережах низького і середнього тиску на вузлах обліку природного газу промислового і комунально-побутового призначення, у тому числі комерційного та інше, для забезпечення обліку об'єму газу по одному газопроводу.

1.2 Вихід лічильника газу повинен бути нормально замкнений (розімкнений) сухий контакт з максимальною частотою імпульсів 1 Гц та тривалістю не менше 80 мс. Коректор має можливість програмування ціни імпульсу від 1 до 100 імп./м3 з дискреттністю 1имп.

1.3 Перетворення низькочастотних імпульсних сигналів від лічильника газу, сигналів напруги від перетворювачів температури і тиску при обчисленні об'єму газу, зведеного до стандартних умов, може проводитись за методикою згідно з РД 50-213-80 або за методикою NX19 мод. згідно з ГОСТ 30319.2-96.

1.4 Коректори відповідають вимогам ГОСТ 12997-84, кліматичне виконання УХЛ категорії розміщення 3.1 за ГОСТ 15150-69 (група виконання С3 згідно з ГОСТ 12997-84), але призначені для експлуатації при температурі навколишнього повітря від мінус 20 до 50 С, відносній вологості до 95 % при 35 С і атмосферному тиску від 84 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм. рт. ст.) (далі - робочі умови).

1.5 Коректори виконано в відповідності з вимогами ГОСТ 22782.0-81, ГОСТ 22782.5-78, мають маркування вибухозахисту 1ExibIIAT4 і можуть застосовуватись у вибухонебезпечних зонах приміщень та зовнішнього устаткування згідно 4 "Правил будови електроустановок" ДНАОП 0.00-1.32-01 (далі-ПБЕ).

2 Технічні характеристики

2.1. Коректори виготовляють двох виконань:

ТР - з вимірюванням абсолютного тиску газу;

Т - значення абсолютного тиску газу вводиться оператором.

2.2 Коректори ТАНДЕМ-ТР виготовляють зі слідуючими верхніми границями вимірювання (далі - Pmax) абсолютних тисків: 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кПа.

2.3 Коректори забезпечують:

опитування перетворювачів тиску (тільки для ТАНДЕМ-ТР) та температури з періодичністю не більше 30 с;

облік імпульсів від лічильника газу;

обчислення об'єму газу в робочих умовах;

обчислення об'єму газу, зведенного до стандартних умов;

виведення на інформаційне табло (далі - табло) результатів вимірювань і обчислень, а саме: об'єму газу, зведенного до стандартних умов; часу напрацювання; абсолютного тиску газу (тільки для ТАНДЕМ-ТР); температури газу, а також об'ємної витрати газу, з індикацією одиниць вимірювань;

виведення на табло значення абсолютного тиску газу, яке введено оператором (тільки для ТАНДЕМ-Т);

формування погодинних та подобових звітів, наведених у додатку Ж.

2.4 Ціна одиниці найменшого розряду табло коректора при відображенні:

об'єму газу - 0,01 м3;

об'ємної витрати газу - 0,01 м3/год;

часу напрацювання - 0,01год;

тиску газу - 0,01кПа;

температури газу - 0,01 С.

2.5 Коректори вимірюють температуру газу в діапазоні від мінус 20 до 70 оС.

Границі допустимої абсолютної похибки коректорів при вимірюванні температури газу, не перевищують 0,3 оC.

2.6 Коректори ТАНДЕМ-ТР вимірюють абсолютний тиск газу в діапазонах:

для коректорів з Рmax 160, 250, 400 кПа - від 84 кПа до Рmax ;

для коректорів з Рmax 600, 1000, 1600 кПа - від 0,2Рmax до Рmax .

Границі допустимої зведеної похибки коректорів, віднесені до Рmax, при вимірюванні абсолютного тиску газу не перевищують 0,25%.

2.6.1 Коректор ТАНДЕМ-Т забезпечує можливість введення в пам'ять значення абсолютного тиску газу в диапазоні від 84 кПа до 1600 кПа з дискретністю 0,01 кПа.

2.7 Границі допустимої відносної похибки коректорів при обчисленні об'єму газу, зведеного до стандартних умов, не перевищують 0,5% при:

густині газу від 0,668 до 1,02 кг/м3 ;

молярній долі азоту у газі від 0 до 16 % ;

молярній долі діоксиду вуглецю у газі від 0 до 4 % ;

температурі газу від мінус 20 до 70 оС ;

тиску газу в діапазоні згідно з 2.6 для коректорів ТАНДЕМ-ТР і в діапазоні згідно з 2.6.1 для коректорів ТАНДЕМ-Т.

температурі навколишнього повітря в діапазоні від мінус 30 до 50оС.

2.8 Границі абсолютної похибки коректорів при вимірюванні часу напрацювання не перевищують ± 5 с/добу.

2.9 Коректори мають можливість формування та збереження погодинних і подобо-вих архівів протягом:

не менше сорока п'яти діб середньогодинних значень тиску (тільки для ТАНДЕМ-ТР), температури, об'єму газу в робочих умовах та зведеного до стандартних умов;

не менше ста двадцяти п'яти діб середньодобових значень тиску (тільки для ТАНДЕМ -ТР), температури, об'єму газу в робочих умовах та зведеного до стандартних умов.

Примітка. Для коректорів ТАНДЕМ-Т в графі "Тиск газу, кПа" погодинних і подобових архівів відображається значення тиску газу, яке введене оператором.

2.10 Коректори формують та зберігають в пам'яті не менше 150 повідомлень про відхилення значень окремих параметрів за допустимі межі та про аварійні ситуації (далі - архів аварій) і час їх виникнення.

2.11 Коректори формують та зберігають в пам'яті не менше 35 повідомлень про зміну програмуємих параметрів (далі-архів подій). При цьому повідомлення містить:

дату і час втручання;

назву параметра, що піддався зміні;

попереднє та нове значення параметра.

2.12 Живлення коректорів здійснюється від батареї літієвої з параметрами: Uхх = 3,6B, Iкз= 400 mA, номінальна ємність - 8,5 А*год.

2.13 Коректори забезпечують інформаційний зв'язок з комп'ютером типу ІВМ або сумісними комп'ютерами.Тип інтерфейсу для включення в ієрархичну систему:

послідовний за RS-232;

послідовний за RS-485.

2.15 Коректори ТАНДЕМ-ТР витримують тиск перевантаження до 1,25 Рmax.

2.16 Коректори стійкі до впливу зміни температури навколишнього повітря в діапа-зоні температур від мінус 30 до 50оС.

2.17 Коректори стійкі до впливу синусоїдальної вібрації в диапазонi частот від 10 до 150 Гц (з частотою переходу 60 Гц) з амплітудою зміщення 0,15 мм для частоти нижче частоти переходу і прискоренням 19,6 м/с2 для частоти вище частоти перехoду, синусоїдальної вібрації з амплітудою зміщення 0,75 мм для частоти нижче частоти переходу і прискореннням 2 м/с2 для частоти вище частоти перехoду та одиночних механічних ударів із значенням пікового прискорення 150 м/с2 і тривалистю ударного імпульсу 15 мс.

2.18 Коректори стійкі до дії зовнішнього магнітного поля частотою 50 Гц i напруженістю 40 А/м.

2.19 Норма середнього наробітку до відмови коректорів 25000 год.

2.20 Середній термін служби коректорів не менше 10 років, а до заміни батареї літієвої не більше п'яти років.

2.21 Середній термін відновлення працездатного стану коректорів не більше вісьми годин.

 

 

Сделать заказ

Вы можете сделать заказ онлайн, отослав письмо с наименованием, техническими характеристиками и количеством товара.

Мы с радостью Вам ответим!

 

Наши контакты

Наши телефоны

тел. (044) 360-18-19

(068) 205-57-50

(0382) 70-80-25

(0382) 79-54-75

Звоните !
Будем рады Вашим звонкам в рабочее время с 8.00 до 17.00.

(В вечернее время с 17.00 до 20.00 и в выходные с 14.00 до 18.00 – по телефону (068) 205-57-50)